Sør-Fron sokneråd


Se oversikt over medlemmene i Sør-Fron sokneråd.

Navn    Epost Tlf Mobil
 John Sigurd Holtesmo  leder jsholtesmo@icloud.com   92031531
 Åse Beitdokken  nestleder aabeitd@gmail.com   45610357
 Irena Svelle  fast representant      
 Olaf Forr  fast representant       
 Hans Petter Skurdal  fast representant      
 Elisabeth Alme  fast representant      
 John Ståle Kristiansen  fast representant      
 Wenche Toril Bjerkehagen  fast representant      
 Kristinn Olason  biskopens representant      
 Kristin Sommer  1. vara      
 Ellen Marie Engebretsen  2. vara      
 Liv Torild Haverstadløkken  3. vara      

 Linda Bekkelund

Rolf Willy Megrund

 4. vara

 5. vara

   

 

Tilbake