Kyrkjeblad for Sør-Fron


Det deles ut til alle husstandene i kyrkjelyden. 

Kontingent for husstander i Sør-Fron er kr. 200,-
Kontingent for utenbygdsboende er kr. 250,-

Kontonr: 2095.21.81263

 I redaksjonen:
Karl Olsen - redaktør
Gudveig Rønn
Sognepresten